0322 351 79 41
bilgi@berkcanmuhasebe.com

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlere İlişkin Kriterler Yeniden Belirlendi22.12.2022

Bağımsız denetime tabi şirketlere yönelik kriterler yeniden belirlendi.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2023´te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete´de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye´deki yatırım ortamının daha şeffaf ve güvenilir hale getirilmesini, ortaklar ve üçüncü kişilerin şirketler hakkında daha sağlıklı kararlar alabilmesini sağlamak amacıyla yapılan ve şirketlerin finansal tablolarının tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda finansal tablo kullanıcılarına makul bir güvence sağlayan bağımsız denetim, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen şirketler için zorunlu kılındı.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlanması ve bağımsız denetim kapsamının yeniden belirlenmesi ihtiyacı çerçevesinde genel denetim kriterleri için eşik değerler aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından sırasıyla 75 milyon lira, 150 milyon lira ve 150 kişi olarak belirlendi.

Halka açık sayılan şirketler için eşik değerler aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından sırasıyla 30 milyon lira, 40 milyon lira ve 50 kişi olarak düzenlendi.

Karar’a ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler için eşik değerler aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından sırasıyla 60 milyon lira, 80 milyon lira ve 100 kişi olarak güncellendi.

Cumhurbaşkanı Kararı´yla tasarruf finansman şirketleri Karar´a ekli (I) sayılı listeye eklendi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun düzenlemeleri uyarınca bağımsız denetimden muaf tutulan şirketler Karar´a ekli (II) sayılı listeden çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun Geçici 7. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine karar verilen ve tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman şirketleri bağımsız denetimden muaf tutuldu.

Aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından yeniden belirlenen ölçütlerden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacak.

Diğer taraftan, 2022 hesap döneminde bağımsız denetime tabi olacak şirketler için 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirlenen eşik değerler geçerli olacak.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler