0322 351 79 41
bilgi@berkcanmuhasebe.com

Hakkımızda

Berkcan Danışmanlık Hizmetleri olarak Adana´da hizmet vermekteyiz.

Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler,

Yatırım yapacak olan kişi veya kurumlara kar amaçlı raporlama yapar,

Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir, özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini düzenler,

Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurar, geliştirir, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenler veya bu konularda danışmanlık yapar,

Belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapar, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş bildirir, rapor düzenler, tahkim, bilirkişilik vb. işleri yapar,

Vergi, fon, gecikme faizi ve cezalar hakkındaki uyuşmazlık işlerini çözümler,

Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirir,

Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik yapar,

Kamu kurumları ile teşebbüs ve işletme sahipleri arasında hakemlik yapar,

Fizibilite raporları hazırlar (Yatırımla, ilaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi, sermaye piyasası kurulu ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemlerinde vb.)